Печатете пријателски, PDF и е-пошта

MOOC „мирот и безбедноста во Африка што зборува француски“ фрла светлина врз главните кризи и нуди оригинални одговори на предизвиците што ги носат проблемите на мирот и безбедноста на африканскиот континент.

MOOC ви овозможува да стекнете фундаментално знаење, но и знаење, на пример поврзано со управување со кризи, мировни операции (PKO) или реформи на безбедносните системи (SSR), со цел да обезбедите обука со техничка и професионална димензија за зајакнување на културата на мир земајќи ги предвид африканските реалности

Формат

MOOC се одржува во текот на 7 недели со вкупно 7 сесии кои претставуваат 24 часа часови, за кои се потребни три до четири часа работа неделно.

Се врти околу следните две оски:

- Безбедносната средина во Африка што зборува француски: конфликти, насилство и криминал

- Механизми за превенција, управување и решавање на конфликти во Африка

Chaque séance est structurée autour : de capsules vidéos, d’interviews d’experts, de quizz pour vous aider à retenir les notions clés et de ressources écrites : cours, bibliographie, de ressources complémentaires mises à la disposition des apprenants. Des interactions entre l’équipe pédagogique et les apprenants sont menées dans le cadre du forum. Un examen final sera organisé pour la validation du cours. A la conclusion seront abordés des éléments prospectifs et les enjeux d’avenir en terme de paix et sécurité sur le continent en général.

READ  Макрорекордерот во Excel