Во ова научно и техничко мислење, ANSSI резимира различните аспекти и предизвици на квантната закана на сегашните криптографски системи. По краток преглед на контекстод оваа закана, овој документ воведува а привремено планирање за миграција кон пост-квантна криптографија, односно отпорни на нападите што би ги овозможила појавата на големи квантни компјутери.

Целта е да предвидувајќи ја оваа закана притоа избегнувајќи каква било регресија во отпорот на напади што може да се постигне со помош на сегашните конвенционални компјутери. Ова известување има за цел да обезбеди насоки за производителите кои развиваат безбедносни производи и да ги опише влијанијата на оваа миграција врз добивањето безбедносни визи издадени од ANSSI.

Структура на документот Што е квантен компјутер? Квантна закана: какво би било влијанието врз сегашните дигитални инфраструктури? Квантна закана: случај на симетрична криптографија Зошто денес треба да се земе предвид квантната закана? Дали дистрибуцијата на квантниот клуч може да биде решение? Што е пост-квантна криптографија? Кои се различните пост-квантни алгоритми? Каква е вклученоста на Франција пред квантната закана? Дали идните стандарди NIST ќе бидат доволно зрели

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Зошто да станете член и кои се привилегиите да ги очекувате?