Научете како да моделирате објекти во 2D со Inkscape за да можете да ги фабрикувате со CNC машини.

За да направите предмет со ласерски секач или CNC машина, прво мора да го моделирате. На софтверот е Inkscape, алатка со отворен код, дека ќе ги направите вашите први чекори во 2D моделирањето.

Ќе бидете придружувани од А интердисциплинарен тим дизајнери, креатори од универзитетската наука (Cité des sciences et de l'industrie и Palais de la Découverte), инженери од IMT Atlantique и програмери од заедницата Inkscape.

Ќе го откриете знаењето занаетчии кои ја интегрираат дигиталната во нивните процеси на создавање и производство. Ќе имате глобална визија за процесот на производство на објект од 2Д моделирање во компјутерот на дизајнерот, до употреба на моделот од занаетчија или индустријалец.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Бесплатно: Како да креирате микро-бизнис преку Интернет