Вие претрпевте загуба во периодот на делумна невработеност поради здравствената криза. Вие сте исплатени само до 70% од вашата плата, иако, на барање на вашиот работодавец, навистина сте работеле, во компанија или теле-работа и / или сте биле принудени да правите слободни денови. отсуство или РТТ над овластената квота. Сепак, требаше да добиете 100% од вашата награда.

Ве советуваме да побарате од вашиот работодавец да ја регулира исплатата на ова вистинско работно време (и евентуално отсуство или RTT земена како додаток на овластената квота) со објаснување дека тој бил третиран, погрешно, според шемата за невработеност. делумно и обезбедување докази.

Пријавете го внатрешно ... или директно надворешно

Дали тој станува глув? Контактирајте со социјалниот и економскиот комитет (ООП) на вашата компанија или претставник на персоналот. Доколку нема претставник на персоналот, кажете му на работодавачот дека ќе мора да контактирате со трудовиот инспекторат или со Регионалната дирекција за претпријатија, конкуренција, потрошувачка, труд и ...