Национален протокол: ново социјално дистанцирање

Уредба, објавена на 28 јануари 2021 година во Службен весник, ја разгледа социјалната дистанца што мора да се почитува кога луѓето не носат маска.
Ова физичко растојание сега е фиксирано на 2 метри на сите места и во сите околности. Националниот протокол е изменет и дополнет.

Така, во компанијата, вработените мора да почитуваат, кога не носат маска, растојание од најмалку 2 метри од другите луѓе (други вработени, клиенти, корисници, итн.). Ако ова социјално растојание од 2 метри не може да се почитува, носењето маска е задолжително. Но, бидете внимателни, дури и со маска, мора да се почитува физичкото растојание. Тоа е минимум еден метар.

Од вас се бара да ги информирате вработените за овие нови правила за дистанцирање.

Во соблекувалните, осигурувате дека се почитува и физичкото растојание, барем еден метар поврзан со носење маска. Ако тие мора да ја отстранат својата маска, протоколот дава пример за туширање, тогаш вработените мора да почитуваат растојание од 2 метри помеѓу нив.

Национален протокол: маска „поширока јавност со филтрација поголема од 90%“

Носењето маска е секогаш задолжително