Нашата планета MOOC ги поканува учениците да ја откријат или повторно да ја откријат геолошката историја на Земјата во Сончевиот систем. Неговата цел е да обезбеди состојба на знаење на темата и да покаже дека иако се постигнати одредени резултати, сè уште се појавуваат прашања од прв ред.

Овој MOOC ќе се фокусира на местото што го зазема нашата планета во Сончевиот систем. Тој, исто така, ќе разговара за сценаријата кои моментално се фаворизираат за да се објасни формирањето на нашата планета пред повеќе од 4,5 милијарди години.

На курсот потоа ќе биде претставена геолошката Земја која се ладила од нејзиното раѓање, што ја прави планета активна и денес, како и сведоците на оваа активност: земјотреси, вулканизам, но и магнетното поле на Земјата.

Ќе се осврне и на геолошката активност на нашата планета, што го одразува дејството на значителните сили што ја обликувале Земјата каква што ја знаеме.

Овој курс конечно ќе се фокусира на Земјата под океаните и на океанското дно кое има многу богата биолошка активност, која нè доведува во прашање за можната појава на живот во првите километри од цврстата Земја.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Super Affiliation Systeme io за почетници