Оваа одредба се појавува во законот бр. 2021-689 од 31 година, во врска со управувањето со излегувањето од здравствената криза (ЈО од 05 година).

Придонесите за интервјуа за билансот на состојба извршени во овој период ќе се должат само од 01/10/2021 година, во случаи кога обврските на работодавачот не се исполнети до тој датум.

За потсетување, во компанија со најмалку 50 вработени, доколку работникот немал корист во текот на последните 6 години од професионални интервјуа и барем една акција за незадолжителна обука, работодавачот мора да додаде на неговата лична сметка. Ова ќе биде кредитирано со 3.000 €.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Соработувајте со Microsoft 365