Глобализираниот информациски пејзаж се менува, алатките за обработка на информации се специјализираат и ја организираат масата на информации на диференциран начин. Информативната средина се состои од нови форми на посредување, процес на глобализација, персонализација и споделување на информации кои се развиваат според информациските домени.

Затоа, колективното размислување за тековната информациска средина во агробиолошките науки овозможува да се подобри знаењето контексти за производство, уредување и ширење на информации. Бидејќи да се најде сопствен пат во информациската средина значи да се знае како да се изберат најсоодветните информациски системи, алатки за следење и истражување според видот на целните информации.

Тековните предизвици се декрипција на информации, нејзина обработка, нејзина организација, што овозможува да се валидираат информациите за квалитет неопходни за неговата работа. Совладувањето на алатките што го прават достапен во фазите на мониторинг, истражување, собирање и селекција потоа го олеснува присвојувањето и ширењето на избраните информации.

 

Овој MOOC има за цел да ве поддржува во разбирањето на информативната средина на агробиолошките науки да станете поефикасни во вашите студии, подготовките за курсот и вашите професионални практики.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Напишете професионални е-пошта