RPS и QVT, чекор по чекор на успешен пристап: применете ги стратегиите што работат за да се однесуваат правилно

Менталните болести поврзани со работата се зголемуваат секоја година, па затоа е од суштинско значење компаниите да ја преземат оваа тема за да го заштитат менталното здравје на своите вработени.

Нашата документација „RPS и QVT, чекор по чекор на успешен пристап“, фокусирана исклучиво на проблемите на психосоцијалните ризици и квалитетот на животот на работа, потсетува на главните принципи кои ја условуваат обврската на работодавецот за безбедност и ги обезбедува сите конкретни индикации за размислување и дефинирање на стратегија за победа за спречување на ПСР.

Без разлика дали пристапот кон вашиот квалитет на живот на работа е во рана фаза или треба да се справите со докажани случаи на страдање на работа, оваа документација, заснована на искуството на искусни професионалци, претставува искрена и ригорозна методологија за подобрување на условите за работа.
Авторите, психолозите и консултантите навистина интервенираат на дневна основа во спречување на психосоцијален ризик, промоција на QWL, поддршка за промена или деблокирање на кризни ситуации и искрено ги споделуваат своите теренски повратни информации со вас.

За подобро разбирање, предлагаме да ја преземете ...