Овој курс е наменет за ученици на почетно ниво: ученици, студенти и државни службеници кои сакаат да ги научат основните поими за обработка на текст, поради што оваа лекција (Дел 1) ќе ја презентираме постепено во форма на 5 сесии:

Првото видео е да се објасни едноставно форматирање внесен текст по километар;

Второто видео го претставува начинот на кој можеме формат ставови документ;

Третото видео покажува како вметнете предмети (слики, форми, капаче за паѓање) во документ;

Четвртото видео е продолжение на претходното видео, имено: вметнете предмети (табели, Word Art);

Петтото видео дава некои операции за манипулација со низи во едно

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →

 

READ  Како да управувате и совладувате системот на запирања и јазичиња во Word?