Што е АФЕСТ?

АФЕСТ е акција за обука заснована на работа. Ова е модел на пренесување на know-how, вкоренет во работата во вашата компанија. Овој метод на настава е признат со законот од 5 година За слободата да ја изберете својата професионална иднина.

АФЕСТ се базира на два принципа :

Работата се користи како главен наставен материјал. Врз основа на испитувања, успеси и грешки, вработениот (ученикот) исто така го гради своето учење во размената, водено од обучувачот АФЕСТ. Вработениот е копродуцент на своето знаење.

АФЕСТ менува две фази:

Фаза реална животна ситуација (вработениот учи со тоа што прави). Фаза перспектива на вработените (вработениот анализира што прави и како го прави тоа), наречена „рефлектирачка низа“.

OCAPIAT ја поддржува имплементацијата на АФЕСТ, како дел од акциите за обука на вашиот план за развој на вештини, со:

Инженерско решение за дизајнирање на вашите AFEST активности : Време на АФЕСТ. Поддршка за трошоците за плата на вашиот вработен чирак и вашиот (внатрешен) обучувач за вработени: АФЕСТ + бонус (резервирано за компании со помалку од 50 вработени). Кои цели ...