Дали знаевте дека 70% од луѓето на кои им е потребна палијативна нега немаат пристап до неа? Дали ги знаете вашите здравствени права? Дали некогаш сте слушнале за претходни директиви? Премногу луѓе страдаат физички и психички кога би можеле да имаат корист од соодветна медицинска и човечка поддршка.

Овој MOOC на иницијатива на основачот ASP и CREI Доброто лекување и крајот на животот треба да им овозможи на сите: лекарите, старателите, старателите, волонтерите, пошироката јавност, да станат свесни за прашањата поврзани со палијативната нега, да развијат знаење и да подобрување на нивните практики. Се осврнува на многу аспекти на палијативната нега: актерите, местата на интервенција, практиките, економските, општествените и филозофските прашања, законодавната рамка итн.

MOOC се состои од 6 модули и околу педесет видеа од 5 до 10 минути произведени со експерти за палијативна нега.