Овој курс е наменет за луѓе заинтересирани за хирургија за дебелина, или затоа што овој третман се планира за нив или за некој близок, или затоа што, како здравствен работник, тие би сакале да знаат повеќе. Овој курс ги опфаќа индикациите, ефикасноста, ограничувањата и ризиците, подготовката и техниките на оваа операција.

Ќе ги следите приказните на Гале, Џули и Пол во форма на скици; ќе одговарате на квизови и ќе ги следите одговорите на експертите во вид на видеа.