Целосно бесплатна премиум обука на OpenClassrooms

Обуката често бара купување на услуги. Ова може да вклучува трошоци за тренери, хотели, опрема, транспорт и обука.

Овој буџет може да биде доста значителен. Затоа мора да ги оптимизирате вашите набавки со користење на традиционални методи на купување.

Во овој курс, ќе научите како да најдете и контактирате добавувач кој ќе ги исполни вашите очекувања. Освен цената, ќе разговарате и за времето на носење и квалитетот за да ги исполните вашите очекувања. Исто така, ќе научите како да ги следите резултатите и да ја процените ROI за да се подготвите за иднината!

Ако сакате да ги научите основите на оптимизација за купување обука, овој курс е за вас.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→