Целосно бесплатна премиум обука на OpenClassrooms

Финансиското однесување на една организација влијае на нејзините перформанси!

Во овој курс, ќе научите како да ги поставувате вистинските сметководствени и даночни прашања и да ги најдете одговорите што се важни за вашиот бизнис.

Исто така, однапред ќе научите како да ги заштитите операциите и проектите на вашата организација преку сметководство и оданочување. Ќе ја откриете и структурата на корпоративниот данок и ДДВ.

Во зависност од вашата организација и нејзините операции, ќе користите сметководствени алатки за да ја потврдите важечката легислатива и да извршите релевантни проверки за усогласеност.

Научете како бизнис интернационализацијата влијае на сметководството и даночната администрација на секоја организација.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→

READ  Договори за учење: Нивото на поддршка нема да се намали на почетокот на учебната 2021 година