Математиката е насекаде, таа е основа на многу научни и технички знаења и им дава заеднички јазик на сите инженери. Овој MOOC има за цел да ги разгледа основните поими неопходни за започнување на инженерски студии.

Формат

Овој MOOC е структуриран во 4 дела: основни алатки за алгебарско пресметување и геометрија, проучување на вообичаените функции, интеграција на вообичаени функции и линеарни диференцијални равенки и вовед во линеарна алгебра. Секој од овие делови се третира три или четири недели. Секоја недела има пет или шест секвенци. Секоја низа е составена од едно или две видеа кои прикажуваат…

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →