Акустиката е сеприсутна во нашиот секојдневен живот и добива се поголемо внимание. Дали сакате да ги откриете основите на иновативен и забавен начин и можеби да преземете предизвик?

Создаден од Универзитетот Ле Ман, како дел од Le Mans Acoustique, MOOC „Основите на акустиката: гласот во сите негови состојби“ се заснова на официјалната научна програма за бакалауреат и може да се користи како поддршка од наставниците. Основните поими на програмата ќе бидат распоредени во четири поглавја кои се однесуваат на поимите бран, фреквенција, земање примероци итн.

Овој MOOC не е гласовно MOOC. Гласот е изговор да се пристапи кон акустиката.

Во овој MOOC, учите со гледање на наставни видеа, решавање вежби, изведување експерименти и исто така гледање на неделното списание MOOC. За да го направи MOOC забавен и привлечен, курсот ќе се заснова на заедничка нишка која ќе се состои во учење како да го менувате вашиот глас физички или дигитално.