Многу задачи денеска им паѓаат на општините. Меѓу овие активности е и одржувањето на граѓанскиот статус кој се покорува на одреден правен режим: оној на приватното право.

Навистина, градоначалникот и неговите заменици се матичари. Во рамките на оваа мисија, градоначалникот настапува во име на државата, но под овластување не на префектот, туку на јавниот обвинител.

Службата за граѓански статус, преку регистрација на раѓања, признавања, умрени, PACS и свеченост на браковите, игра суштинска улога и за секој поединец, но и за државата, јавната администрација и сите организации кои треба да ја знаат правната состојба на граѓани.

Целта на оваа обука е да ве запознае со главните правила кои се однесуваат на граѓанскиот статус преку 5 тренинг сесии кој ќе ги опфати следните теми:

  • граѓански регистратори;
  • раѓањето;
  • Свадба
  • смрт и издавање на потврди за граѓанска состојба;
  • меѓународните аспекти на граѓанскиот статус

Секоја сесија вклучува видеа за обука, листови со знаење, квиз и форум за дискусија за да можете да се вклучите со говорниците.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →