Оваа обука е наменета за публика која сака да се стекне основните знаења со кои се уредува општественото дејствување што го спроведуваат локалните власти.

Разберете како се родила и еволуирала општествената акција; како децентрализацијата целосно го реструктуираше овој сектор; како во 2000-тите, главните закони кои се однесуваат на различните сектори на општествено дејствување ги придружуваа големите општествени промени, како што се стареењето на населението, масовноста и хетерогеноста на проблемите со вработувањето, трансформациите на семејната единица, појавата на феномени на социјална вонредна состојба , измената на земајќи ги предвид од страна на јавните власти на местото на луѓето.

Како големите законодавни пресврти во последните пет години (законот MAPTAM, законот за Нотр) ги разнишаа традиционалните области на надлежност на локалните власти; како конечно, големите промени на работа денес (глобализација, дигитална, енергија, еколошки транзиции итн.) нè повикуваат да размислуваме за трансформациите на општественото дејствување: ова се предизвиците на овој онлајн семинар.

Исто така, ќе се труди да ги опише главните механизми кои работат во рамките на овие јавни политики, како и улогата на актерите.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →