Законодавството за погреби ја придружува општествената еволуција. Овој MOOC има за цел да ве запознае со основите на сегашното право, утврдено низ историјата. Ќе разговараме за условите на смртта и нивното влијание врз важечкиот закон, поимот „најблизок роднина и правото на погреб во општината.

Откако ќе се утврдат овие принципи, ќе се разговара за гробиштата, неговите различни простори, како и за исповедните плоштади. Потоа, седницата ќе биде целосно посветена на кремирањето и неговите најнови случувања. Погребувањата во концесии, управувањето со концесиите, ќе бидат тема на последната седница.

За да продолжите понатаму, документите и видеата ги комплетираат и илустрираат забелешките.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →