План за комуникација, озлогласеност и слика, општинско списание, веб-страница, внатрешна комуникација, односи со печатот, територијален маркетинг, социјални мрежи... преку скенирање на различни алатки, овој Mooc ви ги носи знаењата и вештините неопходни за поставување на темелите на комуникациската стратегија прилагодени на заедниците.

Врз основа на конкретните мисии на локалните власти (исполнување, што е можно поблиску до граѓаните, на мисијата на јавниот сервис во сите аспекти на животот), исто така води кон размислување за стратешките прашања на комуникацијата што се врти околу триаголникот избрани функционери/функционери /граѓани.

Формат

Овој Mooc има шест сесии. Секоја сесија е составена од кратки видеа, сведоштва од професионалци, прашалници и придружни документи... како и форум за дискусија што овозможува размена меѓу учесниците и наставниот тим. Петтата сесија е збогатена за да одговори на барањата на учениците од претходните сесии.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →