MOOC што ќе го откриете ќе ви овозможи на интерактивен начин благодарение на игривите вежби и преку илустрации и примери да се запознаете со основните поими на управната парнична постапка.

Ќе ги откриете карактеристиките на судските спорови кои се малку познати затоа што добиваат малку медиумско покривање... освен за време на епизоди како што е пандемијата „Ковид-19“ каде што опширно се коментираат одлуките на управните судови и на Државниот совет.

Ќе ја цените сложеноста на повеќеслојната и повеќенаменска јурисдикција која секако се занимава со различни спорови, за кои понекогаш граѓаните не се свесни дека тоа се и управни спорови (како што е случајот со голем дел од социјалните спорови) и се проширува и на советодавни мисии, како што се како оној на Судот на ревизори кога издава извештај или на судиите кои учествуваат или претседаваат со управните комисии.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →