Power BI е апликација за известување развиена од Microsoft. Може да се поврзе со мноштво извори на податоци и конектори како што се ODBC, OData, OLE DB, Web, CSV, XML и JSON. Откако ќе се воспостави врската, можете да ги трансформирате податоците што сте ги увезле и потоа да ги гледате во форма на графикони, табели или интерактивни мапи. Затоа, можете интуитивно да ги истражувате вашите податоци и да креирате извештаи во форма на динамични контролни табли, кои може да се споделуваат онлајн во согласност со ограничувањата за пристап што сте ги дефинирале.

Цел на овој курс:

Целта на овој курс е да:

- Ве натера да ја откриете работната површина Power Bi, како и овие подкомпоненти (особено Power Query Editor)

– Да ги разберете со практични случаи основните поими во Power Bi, како што е поимот хиерархија и продлабочување, како и да се запознаете со употребата на алатки за истражување на податоци, како што е вежбање преку

- За да се запознаете со различните визуелни слики интегрирани стандардно (и да преземете нова персонализирана визуелна слика во AppSource) ...

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →

READ  Моделирање во 2D со Inkscape