До крајот на овој курс, ќе можете да:

  • Разберете ги детално принципите и прашањата на отворената наука
  • Мобилизирајте репертоар на алатки и пристапи што овозможуваат отворање на вашата истражувачка работа
  • Предвидете ги идните промени во практиките и регулативите во ширењето на научното знаење
  • Нахранете го вашето размислување за истражувањето, докторатот и односот помеѓу науката и општеството

Опис

Слободен пристап до публикации и научни податоци, транспарентност на рецензијата, партиципативна наука... отворената наука е полиморфно движење кое се стреми радикално да го трансформира производството и ширењето на научното знаење.

Овој MOOC ви овозможува да тренирате со сопствено темпо за предизвиците и практиките на отворената наука. Тој ги обединува придонесите на 38 говорници од службите за истражување и документација, вклучително и 10 докторанти. Преку овие различни гледишта, се отвори простор за различни пристапи кон отворањето на науката, особено во зависност од научните дисциплини.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →