Феноменот на „уберизација“ влијае на многу економски сектори. Она што е возење за возење не е исклучок. Мора да се каже дека законодавецот го охрабри тоа, во име на целта за демократизација на возачката дозвола. За законот бр. 2015-990 од 6 август 2015 година за раст, активност и еднаквост на економските можности (чл. 28 до 30), познат како „закон Макрон“, оваа демократизација мораше да помине со либерализација на инструкции за возење. За таа цел, неколку мерки содржани во овој закон се обидоа да ги модернизираат односите меѓу учениците и автошколите, особено со тоа што на вторите им се нуди можност за склучување договори во нематеријализирана форма, предмет на претходно завршување на евалуација на ученикот од страна на наставник во просториите или во возило на установата. Врз основа на ова законодавство, се појавија дематеријализирани платформи кои им нудат на бесплатните кандидати за возачка дозвола врска со независни наставници (генерално ја вршат својата активност под режимот на микро-претприемачи) за однесување што треба да биде доброволно, всушност изнајмување возило за учење на студентот, платформата се плаќа од комисија добиена на

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Дали имам право да им наметнувам временски слотови на вработените на дневен пакет?