• Регистрирајте се за курсеви за ЗАБАВА
  • Земете класа
  • Завршете ги вежбите на курс
  • Добијте атест или сертификат

Опис

Дали ја знаете платформата FUN?

FUN-MOOC е платформа за онлајн курсеви или MOOC (Massive Open Online Courses: Бесплатни онлајн курс отворен за сите). Овој курс ви овозможува да откриете и да ја преземете контролата над платформата за е-учење под Open edX. Тогаш зависи од вас да ги истражите MOOC на француските високообразовни институции и нашите партнери за да ги откриете или зајакнете вашите вештини за широк спектар на теми.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Како (повторно) учиш на возрасен човек да пишува добро на француски јазик?