Бесплатна обука за Linkedin Learning до 2025 година

Податоците се клучни за разбирање на општествените прашања и предизвици. Тие ни овозможуваат да носиме стратешки одлуки и да правиме информирани анализи. Ако сакате да станете аналитичар на податоци или воопшто сте заинтересирани за науката за податоци, дефинитивно треба да го земете овој курс, заснован на оригиналниот курс на Робин Хант, подучен од Омар Свиси, вонреден професор по наука за податоци и наука за податоци. инженерство за оптимизација. Заедно, ќе ги истражите принципите и техниките за успешни проекти за анализа на податоци.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→