Овој отпечаток последен пат е ажуриран на 21 година.

Сопственик на оваа веб-локација е:

comme-un-pro.fr
.
Франција
Е-пошта: 
Телефонски број:.

Правниот застапник(и) на comme-un-pro.fr:

Tranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. Генерал

Ние не сме ниту подготвени ниту обврзани да учествуваме во постапките за решавање спорови пред арбитражниот одбор за потрошувачи.

2. Следниве информации се задолжителни според германскиот закон.