Неимплементација на BDES: ризици за компанијата

Фактот дека една компанија не го формирала БДЕС го изложува на кривично дело за сторено кривично дело опструкција (до казна од 7500 евра).

Оваа акција може да биде иницирана од претставници на персоналот на компанијата (тие аплицираат директно до кривичниот суд за да ја препознаат пречката за нивно правилно функционирање) или по пренесувањето на извештајот од трудовиот инспекторат.
Претставниците на персоналот, исто така, можат да се обратат до итен сумарен судија за да нарача усогласеност.

Но, тоа не е сè! Касациониот суд веќе истакна други важни последици:

Отсуството на BDES исто така може да ве доведе во спротивност со вашите обврски во врска со индексот на професионална еднаквост, бидејќи резултатите и методот на пресметка мора да им бидат соопштени на избраните службеници преку BDES.

И немојте да мислите дека сте безбедни ако сте поставиле BDES: за да избегате од санкциите, потребни ви се целосни и ажурирани BDES ...

Неосновање на BDES: причина за разрешување на менаџерот за човечки ресурси

Во предметниот случај вработен одговорен за човечки ресурси

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Бесплатно купување: Табла