Овој форум за аудиовизуелна обука е насочен кон периоди во забавната индустрија, трагачи по работа, студенти, средношколци и студенти, кои сакаат да обучуваат, во Воуклуз, во аудиовизуелниот сектор и ново пишување, или да откријте ги различните професии: техники за слика и звук, анимации, видео игри, едукација за слики, уметнички професии, ...

Beе бидат присутни:
- Институтот за комуникации со аудиовизуели (IMCA) Прованса, Школата за нови слики, Ерудис формација, Актеон и Ликејката Фредерик Мистрал, во Авињон;
- Националното училиште за графички уметности ИСА игри, Карпентрас;
- Ла Лог, во Лисл-сур-ла-Соргу;
- Компанијата Д’Аврил.

Во партнерство со Afdas и Cap Emploi.

3 февруари од 10:00 до 12:00 часот на Интернет на зум.

ПОТРЕБНА РЕГИСТРАЦИЈА 

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Обратете се и справете се со конфликтна ситуација