Пишувањето научна статија не е интуитивно и правилата за објавување често се имплицитни. Сепак, вака се гради истражувањето, во колектив на споделено знаење кое постојано се проширува благодарение на публикациите.  Без оглед на неговата дисциплина, објавувањето е од суштинско значење за научникот денес. Да се ​​направи нечија работа видлива и да се шири новото знаење од една страна, или од друга страна да се гарантира авторството на резултатот, да се добијат средства за нечие истражување или да се развие нечија вработливост и да се развива во текот на кариерата.

Затоа MOOC „Напиши и објави научна статија“ чекор по чекор ги дешифрира правилата за пишување и различните фази на објавување во меѓународни списанија за докторанти и млади истражувачи. Првиот MOOC во серијата „Крос-дисциплинарни вештини во истражувачките професии“, спроведен од Истражувачкиот институт за развој и предводен од истражувачи и наставници-истражувачи од Мрежата за извонредност во инженерските науки на Франкофонијата, тоа им ги дава клучевите за исполнување барањата на научните издавачи.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Дизајнирајте ја вашата стратегија за извори