Објавата беше објавена за време на состанокот со меѓународните синдикални организации и организации на работодавачи и професионални хотелски и угостителски организации во присуство на министерот за труд и министерот делегат за мали и средни претпријатија.

Со основањето наделумна активност по затворањето на деловните активности при примена на здравствени мерки, вработените стекнуваат платено отсуство и / или не биле во можност да земат платено отсуство веќе стекнато. Затоа, тие акумулираат ЦП-денови. Многу работодавци се загрижени за оваа ситуација што може да има сериозни последици поради нивниот веќе мал проток на пари. Со оваа помош, Владата им дозволува на вработените да плаќаат дел од нивниот одмор без да ги натераат компаниите да го понесат товарот.

Затоа, Владата одлучи да создаде еднократна помош наменета за многу погодените сектори, кои особено претрпеа затворања за голем дел од 2020 година. Можеме да ги наведеме секторите за настани, ноќни клубови, хотели, кафулиња, ресторани, спортски сали итн.

Покривање на платено отсуство: два критериуми за подобност

Државата треба да поддржи 10 дена платен одмор. Два критериума овозможуваат да бидете подобни за оваа нова економска помош