До 6 дена платен одмор и 10 дена наметната РТТ

Членот 1 ги проширува и прилагодува мерките преземени минатиот март во однос на платениот одмор и деновите на одмор. До 30 јуни 2021 година, работодавачот може, предмет на склучување на договор за фирма или филијала, да наметне или префрли до 6 дена платено отсуство. И ова, со почитување на отказен рок од најмалку еден јасен ден, наместо еден месец или периодот предвиден со колективен договор во нормални времиња.

На ист начин, работодавачот може, со еднострана одлука овој пат, да наметне или измени под едно јасно предупредување датумите на RTT, деновите стекнати во дневниот пакет или деновите депонирани на сметката за заштеда на време (CET) во ограничувањето од 10 дена ...