Планирани во напис L4131-3 од Законот за работни односи, право на повлекување дозволува вработен да ја напушти својата работа или да одбие да се насели таму, без согласност на неговиот работодавец. За да го искористи тоа, тој прво мора да го предупреди својот работодавец „Секоја работна ситуација за која тој има разумни основи да верува дека претставува а сериозна и непосредна опасност за неговиот живот или за неговото здравје, како и секој дефект што го забележува во системите за заштита ".

Вработениот не мора да докажува дека навистина постои опасност, но тој мора да се чувствува загрозен. Ризикот може да биде непосреден или да се појави наскоро. Работодавачот не смее да презема казни или одземање на платите против работникот кој легитимно го искористил своето право на повлекување.

Ситуација што може да се процени од случај до случај

„Само судија на трудовиот трибунал е надлежен да каже дали работникот е легитимен или не го користи своето право на повлекување“, објасни на Семеен запис, пред првото затворање во пролет, адвокат Ме Ерик Рочеблав специјализиран за работно право. Ова е ситуација која се проценува од случај до случај. „Оне

 

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Бесплатно: Автоматизирајте го вашиот маркетинг на WordPress со WPfusion