Од 2016 година, неколку универзитети и големи школи понудија MOOC да ги поддржат средношколците во нивното насочување во кариерата. Овие MOOC се дизајнирани така што образовните тимови можат да ја користат нивната содржина како дел од активностите во училиштето.

Овие MOOC се алатки на услуга на наставните тимови во рамките на часовите посветени на насочување и им овозможуваат на студентите да преземат сопственост над предметите и курсевите.

Целта на овој MOOC е да ги поддржи средношколските образовни тимови во користењето на MOOCs за помош за насоки, со цел да го комбинира MOOC со активностите во училницата и да обезбеди одговор прилагоден на профилите и очекувањата на учениците. , заради персонализација на поддршка за насоки.

Тоа им овозможува на оние кои не се запознаени со MOOC, да ги дадат потребните основи за откривање на MOOC на ЗАБАВА и да го придружуваат во употребата на MOOC како алатка за помош за ориентација.