Сепак, ништо не се менува за компаниите! 

Навистина, методите за финансирање на курсевите за обука што ги следат вработените во делумна активност нема да се променат! OCAPIAT одлучи да се мобилизира дополнителни ресурси за да ви овозможи да имате корист од 100% покриеност на трошоците за образование и да бидат поддржани во овој тежок период.

Овие правила важат за сите досиеја за обука на ФНЕ, доставени до вашите советници на ОКАПИАТ во регионот помеѓу 02 ноември и 31 декември 2020 година.

Потсетуваме дека акциите за обука мора императивно да завршат најдоцна пред 30 јуни 2021 година ...