CET финансиска поддршка ќе резултира со поддршка три Opco, Локални бизниси, Sante et Униформација. Тие ќе ги стрелаат помошниците vers les интегративни структури во спроведувањето на Афест.
Овој уред е дел од волјата на регионот на „пренасочи го своето финансирање кон иновативни курсеви за обука наменети за АВРМ, особено преку имплементација на Афест".

Трите Opco ќе добијат 64 € за да обезбедат поддршка за СВРС во спроведувањето на Afest, метод на обука што „се чини особено релевантно за ESIS и овозможува да се одговори на различни прашања„ Оваа поддршка за процесот предвидува:

un поддршка од стручен консултант директно во компанијата да изврши дијагноза на можност и изводливост. Овој консултант последователно ќе го придружува „до реализација на прв Афест„, Специфично за компанијата. Тоа помага да се идентификуваат вештините што може да ги стекне Афест, изборот на работни ситуации на учење, гради алатки за проценка и „гарантира административен формализам“; а колективна обука иднина старатели Афест на компанијата, во контекст на обука, нивната улога, техники за обука… “Ова ќе им овозможи да го завршат своето знаење за техничкиот надзор и да го подобрат процесот на пренесување.