Помош за вработување млади луѓе: продолжување до 31 мај 2021 година

До 31 март 2021 година, под одредени услови, може да имате парична помош доколку вработите младо лице на возраст под 26 години, чие примање е помало или еднакво на 2 пати од минималната плата. Оваа помош може да достигне до 4000 евра во текот на 1 година за вработен со полно работно време.

Со цел да се одржи мобилизацијата на компаниите во корист на младите, Министерството за труд најави понатамошно продолжување на оваа помош до 31 мај 2021 година. Сепак, од 1 април 2021 година до 31 мај 2021 година, оваа помош треба да се додели само за плати ограничени на 1,6 минимална плата во логика на постепено повлекување на помошта.

Исклучителна помош во студијата за работа: продолжување до 31 декември 2021 година

Исклучителна помош може да ви биде дадена, под одредени услови ако регрутирате чирак или вработен на договор за професионализација. Оваа помош, која во износ од 5000 или 8000 евра зависи од случајот, неодамна беше обновена, но само за месец март 2021 година (видете ја нашата статија „Помош за договори за учење и професионализација: нов систем за март 2021 година“).

Неговото проширување до ...