Печатете пријателски, PDF и е-пошта

Од 15 јуни 2021 година

Кога правата на ЦПФ на вработените во сектори кои припаѓаат на Ocapiat се недоволни, можно е да се побара дополнително финансирање од OCAPIAT за да може да се финансира остатокот од проектите за обука.

Во некои случаи, и ова е новина спроведена од 15 јуни 2021 година, а придонес за ко-градежништво го доделува OCAPIAT (под одредени условиs).

Кој е загрижен и за која обука? Сите компании со помалку од 50 вработени, Без оглед на нивниот сектор, тие мора да бидат член на OCAPIAT, ќе можат да имаат корист од финансирање до: 100% од остатокот што треба да се плати За секоја сертификација подобна за CPF (титули, дипломи, сертификат за професионална квалификација, CléA, итн.). Само компании со над 50 вработени во секторот за храна (и со исклучок на компаниите во превозот и извозот на овошје и зеленчук и компании во мрежата на центри за рурална економија), ќе бидат финансирани од OCAPIAT до: 1 € за сертификат за професионална квалификација 800 1 € за професионално звање или диплома 600 € за сертификати на CléA и CléA Numérique

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Напишете мотивационо писмо