Платено отсуство: наметнати или изменети датуми, поделено отсуство

Од првото затворање, може да побарате од вашите вработени да земат платено отсуство (ЦП) и да ги измените веќе потврдените датуми на КП без да мора да ги почитуваат одредбите предвидени со Кодексот на трудот или вашите колективни договори (договор за компанија, конвенција колективно).

Но, внимавајте, оваа можност е врамена. Формиран со уредба од 25 март 2020 година, подлежи на примена на колективен договор со кој се овластувате, во рок од 6 дена платено отсуство и со почитување на отказен рок кој не може да се намали на помалку од еден јасен ден. :

да одлучува за преземање на стекнатите денови на отсуство, вклучително и пред отворањето на периодот за кој се наменети да бидат земени; или еднострано да ги измени датумите за земање платено отсуство.

Колективен договор исто така може да ве овласти:

да се подели отсуството без да се бара да се добие согласност од работникот; да ги одредите датумите на отсуство без да се бара да им дадете истовремен одмор на заеднички вработени и партнери обврзани со пакт за граѓанска солидарност кои работат во вашата компанија.

Првично, периодот ...