Презентација на општата рамка на отворени работни места, „искрени работни места +“ за млади под 26 години и експериментирање на територијата на Реунион


1.1 Кој е принципот на слободна употреба?

Бесплатните работни места се шема за помош при вработување која има за цел да одговори на нееднаквостите што ги доживуваат некои наши сограѓани: со еквивалентни квалификации, возраста и кариерата, навистина е потешко за жителите на приоритетни области на градската политика (QPV).
Принципот е едноставен: отворените работни места се состојат од финансиска помош исплатена на кој било приватен работодавец (компанија, здружение) кој регрутира барател на работа или младо лице проследено со локална мисија што живее во QPV, според договор. на неопределено време (ЦДИ) или договор на определено време (ЦДР) од најмалку шест месеци.

За постојан договор, исплатената помош изнесува 5 € годишно за три години, наспроти 000 € годишно во рок од две години максимум за договор на определено време од најмалку шест месеци. Помеѓу 2 октомври 500 година и 15 јануари 2020 година, во рамките на распоредувањето на „Франц + вработување“, износот на ...