Опис

Главната цел на оваа прва лекција е да се направи добра презентација со правилен француски јазик. За време на првиот контакт, важно е да обезбедите информации што го идентификуваат лицето со кое разговарате, со цел да се воспостави врска на доверба за остатокот од размената.

Сепак, доброто познавање на јазикот започнува со учење како функционира!

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Реформа на стручна обука: што да запомните!