Професионалниот живот е составен од пресврти, избори и можности. Но, кога значењето што некој и го дава на својата работа е доведено во прашање, преквалификацијата тогаш може да означи почеток на обновување и професионален и личен развој. Се додека добро го подготвите.

По неколку години поминати во ист сектор, иста компанија или во иста позиција, може да се почувствува одредена замор. И кога значењето што му го даваме на нашиот професионален живот веќе не е очигледно, понекогаш се распаѓа целиот баланс. Потоа доаѓа времето за размислување и желбата за повторна реакција. Далеку од тоа да се смета за неуспех, не треба да се сфаќа лесно: за да се биде успешен, професионалното преквалификување мора да биде добро подготвено.

« Кога не се чувствувате добро за вашата работа, постои голема шанса да ја донесете оваа непријатност и овие грижи дома “, го дешифрира Елоди Шевалие, истражувач и независен консултант. Тогаш е потребно да се постават вистинските прашања. Дали мојата активност е во согласност со моите вредности? Дали околината во која работам е стимулативна за мене?

« Што е потребно

 

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Откријте ја науката за податоци: Разберете ги основите