Целосно бесплатна премиум обука на OpenClassrooms

Во многу организации, прашањата за здравјето и безбедноста на „OHS“ се пристапуваат на различни начини.

Безбедносните мерки често се сложени и скапи за спроведување. Колку е поструктуиран процесот, толку е поедноставен и поекономичен.

Во овој курс, ќе научите како спроведувањето безбедносни мерки на работното место може да ја зголеми продуктивноста на вработените. Научете како да спречите несреќи и повреди на работното место.

Исто така, ќе научите како да го изработите единствениот документ што треба да го имаат сите бизниси со повеќе од еден вработен.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→

READ  Напишете ефективна спецификација!