Прогресивното пензионирање ви овозможува да продолжите да работите со скратено работно време и да започнете да добивате дел од вашата пензија. Ако вашето работно време е фиксно во фиксни денови, сега имате право на тоа, како и вработените чие времетраење е фиксно во часови, под услов да имате над 60 години и да придонесете најмалку 150 четвртини. Овој систем е наведен и за вработените чие работно време не може да се дефинира и за самовработените.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Политика за јавен транспорт? Политика за јавна мобилност?