Штотуку беше објавена нова уредба на 02 декември 2020 година во врска со Финансирање на ВАЕ во контекст на сегашната здравствена криза.

Експериментирањето дозволува OPCO и Transitions Pro за финансирање на пристапот VAE на паушална стапка во сила до 31 декември 2020 година штотуку беше продолжен до 30 година.

За пристапот VAE со Transitions Pro, финансиската поддршка изнесува 2000 €. Ги вклучува следните чекори: Прифатливост на датотеката Подготовка на датотеката со поддршка Конечната евалуација од жири За чекорите што треба да се следат, консултирајте се со страницата Про-транзиции во Оверн-Рона-Алпи.

Како дел од пристапот со OPCO, пристапете до OPCO во врска со неговиот сектор на активност за да ги дознаете важечките одлуки и паушалната сума која може да биде до 3 евра.

Уредба од 02 декември 2020 година

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Колективни договори: дали е можно да се предвиди различна отштета за раскинување во зависност од причината за раскинувањето?