Опис

Целта на оваа воведна обука е да им овозможи на потенцијалните проектни лидери да ги знаат суштинските чекори во поставувањето на проектот и пред се да најдат неколку извори на финансирање.

Тоа е главно насочено кон образовни и училишни проекти. За поопшти алатки за управување со проекти, како што се Gantt дијаграм, умствена карта, стратешки, тактички и оперативни визии, ве молиме погледнете ги нашите други обуки 🙂

Користена терминологија:

  • мобилност
  • ретро распоред
  • Проект Гант
  • шири
  • подобност
  • стратешко партнерство
  • јазичен и културен престој

Ресурси вклучени во обуката:

  • видеа со висок квалитет, вклучувајќи „глави што зборуваат“, наративни презентации и слајд шоуа
  • Врска до програмата за обука што ги содржи сите