Целта на овој MOOC е да ги претстави обуките и професиите на географијата: нејзините сектори на активност, неговите професионални можности и можните патеки за студирање.

Содржините презентирани во овој курс се произведени од наставни тимови од високото образование во партнерство со Онисеп. Така можете да бидете сигурни дека содржината е доверлива, создадена од експерти во областа.

Визијата што генерално ја имаме за географијата е онаа што се учи во средно и средно училиште. Но, географијата е многу повеќе дел од вашиот секојдневен живот отколку што мислите. Преку овој курс ќе ги откриете секторите на активност кои се тесно поврзани со оваа дисциплина: животна средина, урбанистичко планирање, транспорт, геоматика или дури и култура и наследство. Ви нудиме откривање на овие сектори на активност благодарение на професионалците кои ќе дојдат да ви го претстават својот секојдневен живот. Потоа ќе разговараме за студиите кои овозможуваат да се допре до овие актери од утре. Кои правци? Колку долго? Да прави што ? За крај, ќе ве поканиме да се ставите во кожата на географ преку активност која ви нуди можност за користење на ГИС. Не знаете што е ГИС? Дојдете и дознајте!