До крајот на овој курс, ќе можете да:

  • го аргументира интересот за развој на унапредување на здравјето во спортски клуб
  • опишете ги главните карактеристики на социо-еколошкиот модел и пристапот на спортските клубови за промовирање на здравјето (PROSCeSS)
  • засноваат на нивната акција/проект за унапредување на здравјето на пристапот PROCeSS
  • идентификуваат партнерства за да го постават нивниот проект за унапредување на здравјето

Опис

Спортскиот клуб е место на живеење кое пречекува голем број учесници, на сите возрасти. Така, има потенцијал да го подобри здравјето и благосостојбата на своите членови. Овој MOOC ви ги дава клучните елементи за да поставите проект за промоција на здравјето во рамките на спортскиот клуб.

Педагошкиот пристап се заснова на вежби и практични ситуации, за примена на теоретските елементи. Тие се дополнети со сведоштва од спортски клубови, студии на случај и алатки, како и размена меѓу учесниците.