Непрофитабилен заем за труд: принцип

Како дел од непрофитен трудов заем, компанијата заеми става еден од своите вработени на располагање на компанија-корисничка.

Вработениот го задржува договорот за вработување. Неговата плата сè уште ја исплаќа неговиот оригинален работодавач.

Кредитот за труд е непрофитен. Компанијата заеми и ја фактурира на компанијата корисник само за платите исплатени на вработениот, поврзаните социјални давачки и професионалните трошоци што му се надоместуваат на засегнатото лице според одредбата (законик за работни односи, чл. L. 8241-1).

Непрофитабилен заем за труд: до 31 декември 2020 година

На крајот на пролетта, законот од 17 јуни 2020 година ја олабави употребата на непрофитно позајмување на трудот со цел да им се овозможи на вработените кои беа ставени во делумна активност полесно да се позајмуваат на компанија што наиде на потешкотии. тешкотии во одржувањето на нејзината активност поради недостаток на работна сила.

Така, до 31 декември 2020 година, без оглед на вашиот сектор на активност, имате можност за позајмување на вработени во друга компанија:

со замена на претходните консултации со информации на CSE со единствена консултација ...